Erasmus+ 2022

  2021-1-RO01-KA120-SCH-000046761
Vineri, 21 aprilie 2023, o delegație formată din 10 elevi și 9 cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Cireșarii” vor pleca într-o mobilitate în Salonic, Grecia, ca parte a Proiectului Erasmus+nr 2022-1-RO01-KA121-SCH-000062759, primul proiect finanțat din cei 3 ani de acreditare Erasmus a școlii. Cei 10 elevi vor avea un schimb de experiență la 2o Gymnasio Evosmos ”Ioannis Kakridis” – din Salonic, unde vor afla lucruri despre sistemul educațional grec, vor asista la cursuri, vor avea activități comune cu elevii greci, activități culturale și de socializare. Elevii vor fi însoțiți de două cadre didactice. Tot la acea școală, alte două cadre didactice ale școlii noastre vor desfășura activități de job-shadowing, în cadrul cărora vor avea schimburi de idei și bune practici privind valorile educaționale europene, vor parcurge o introducere în sistemul de învățământ grecesc, vor asista la cursuri și vor face schimb de noi metode pedagogice. Alte 5 cadre didactice ale școlii noastre vor participa la un curs de perfecționare, găzduit de Universitatea Aristotel, din Salonic, un curs cu tematică de educație incluzivă. Obiectivele proiectului din acest an sunt:
Perfecţionarea metodelor de planificare didactică, învăţare şi evaluare, cu accent pe includerea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile de masă.
Dezvoltarea abilităților cheie de comunicare într-o limbă străină.
Reducerea, cu 30%, a fenomenului de bullying și cyberbullying în școală.
Mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+ 2023 s-a desfășurat în orașul grecesc, Salonic. 10 elevi ai școlii noastre, însoțiți de două cadre didactice, au participat la activități în clasă și activități extrașcolare, la Gimnaziul nr. 2 ”Ioannis Kakridis” din Evosmos, o suburbie a Salonicului. Au luat parte la ore de limba engleză, fizică, TIC, sport și altele, precum și la un opțional inedit, desfășurat în cadrul programului școlii, acela de ”Circ”, unde au învățat să facă diverse jonglerii. Ca activitate extrașcolară, au participat la o vizită foarte interesantă la cascadele din Edessa și la apele termale din Pozar. Au făcut o vizită la Primăria din Evosmos, unde au fost primiți cu interes de dl viceprimar. După activitățile de fiecare zi, s-au relaxat vizitând punctele turistice din frumosul oraș de pe malul Mării Egee, au vizitat muzee, au comunicat în limba engleză, au învățat câteva cuvinte în limba greacă și au aflat multe lucruri despre specificul și obiceiurile locului. Pentru că am avut și o elevă care a împlinit 14 ani în această perioadă, am sărbătorit-o în familia Erasmus+. Pe lângă grupul numit mai sus, tot la Gimnaziul ”Ioannis Kakridis”, încă două cadre didactice din școală au desfășurat activități de job-shadowing, care, desigur, vor contribui la îmbunătățirea activității lor în școală.
Tot la Salonic, 5 cadre didactice ale școlii au urmat un curs de perfecționare, de 6 zile, găzduit de Universitatea Aristotel, un curs cu tematică de educație incluzivă. Este al doilea an în care cadrele didactice ale școlii noastre se perfecționează și la cursuri oferite de instituții de învățământ din țări ale Uniunii Europene, pe lângă cele desfășurate la noi în țară. Sunt cursuri cu finanțare completă de la UE, iar noi profităm de o astfel de ocazie pentru a beneficia de cele mai moderne și atractive forme de învățare, în beneficiul elevilor noștri, pentru că tot ceea ce învățăm aplicăm în munca noastră cu copiii. Aceste cursuri se desfășoară în limba engleză, prin urmare ne ajută și la dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, pe lângă multe alte beneficii intelectuale și spirituale.
În cadrul cursului de perfecționare, găzduit de Universitatea Aristotel, s-a pus accentul pe educația interculturala prin intermediul filosofiei și abordării educaționale EUMOF.ERASMUS+  2022 a abordat tema Educației interculturale prin intermediul filosofiei și abordării educaționale EUMOF (European Mobility Folktales). Aceasta cuprinde povești populare europene despre diferite aspecte ale călătoriilor, călătoria fiind o activitate umană fundamentală care are loc de mii de ani și dintr-o multitudine de motive. Colecția include douăzeci și patru de povești din cinci state membre diferite ale UE: Austria, Cipru, Grecia, Polonia și Portugalia. Fiecare basm reflectă cultura care l-a produs, deoarece trebuie să fie legat de obiceiuri, tradiții, legende, evenimente, locuri etc. sau să includă elemente specifice culturii, cum ar fi îmbrăcămintea, arta, muzica, mâncarea, limba, arhitectura, viața de zi cu zi, patrimoniul etc. Se urmărește promovarea unui sentiment de cetățenie europeană, dar și toleranța și respectul față de popoarele și culturile din aceste povești.   Lecții învățate:
  1. Învățarea despre cultură – Basmele EUMOF descoperă conexiuni între texte și contextele lor culturale (ex: artă, muzică, arhitectură, școală, familie, profesii, obiceiuri etc.). Elevii află mai multe despre istoria și tradițiile culturilor care au produs poveștile. Ei pot explora conexiunile dintre oamenii și locurile reale și cele descrise în poveste și își pot extinde aceste cunoștințe prin cercetare.
  2. Învățarea despre diferență/mobilitate – Aceste basme identifică asemănări și diferențe dintre culturile europene și ajută elevii să-și formeze o cetățenie europeană care să recunoască asemănările dintre culturi și să celebreze diferențele. Intriga trebuie să includă un fel de călătorie și întâlniri cu „alți” oameni sau creaturi, culturi și locuri. Basmele reflectă probleme care se referă la călătorii și mobilitatea oamenilor, ideilor, culturilor etc. Integrarea și progresul european depind în mare măsură de efectele pozitive ale mobilității.
  3. Învățarea despre limbă - Toate poveștile sunt disponibile în engleză, germană, greacă, poloneză și portugheză, profesorii putând valorifica aspectul multilingv al colecției, introducându-și elevii în limbi străine și inspirându-i să adopte o poziție pozitivă față de învățarea unei noi limbi. Ele contribuie la dezvoltarea utilizării eficiente de către elevi a limbii lor materne orale și scrise. Demonstrează poziții pozitive față de ascultarea, citirea și povestirea poveștilor populare și a altor texte narative, considerând actul de a povesti ca pe o călătorie imaginativă, dar și ca pe o modalitate de interpretare a vieții reale.
ERASMUS+ a fost o experiență minunată în care s-au împletit experiențe educaționale interesante atât din perspectiva grecească, cât și din perspectiva românească. Implementarea abordării filosofiei EUMOF în procesul de predare-învățare va genera efecte benefice pentru elevi.