Înscrierea în învățământul primar 2022

Copiii admiși în etapa a II-aLista cu candidații înmatriculați după Etapa I

DRAGI COPII, STIMAȚI PĂRINȚI!

Pentru anul şcolar 2022 – 2023, Şcoala Gimnazială “Cireşarii” oferă:  

 • Cadre didactice calificate, foarte bine pregătite profesional, cu grade didactice, care urmează regulat cursuri de perfecționare, astfel încât să poată fi la zi cu metodele moderne de predare și evaluare. La clasele pregătitoare 2022 – 2023, vor fi două doamne învățătoare cu gradul I, cu experiență la catedră și cu rezultate remarcabile cu elevii de-a lungul carierei în învățământ.
 • Rezultatele elevilor noștri la Evaluarea Națională au situat în fiecare an Școala ”Cireșarii” printre primele 3 pe municipiu.
 • Elevii noștri participă, în fiecare an, la olimpiade și la alte concursuri unde obțin premii.
 • Avem o dotare materială excelentă. Fiecare sală de clasă este dotată cu computer și tablă interactivă, ca mijloace moderne și eficiente de desfăşurare a orelor de curs. În şcoală există un Centru de Documentare şi Informare conţinând în jur de 9.000 de cărţi, CD-uri şi DVD-uri educaţionale, aparatură audio-video, computere cu conexiune permanentă la Internet. Avem, de asemenea, un cabinet multimedia, dotat cu calculatoare pentru orele de T.I.C. şi cu tablă interactivă
 • Avem materiale didactice și aparatură modernă, care fac învățarea mai atractivă și eficientă
 • În Şcoala Gimnazială “Cireşarii” se desfăşoară programul “Şcoala după şcoală”
 • Școala noastră este implicată într-un proiect Erasmus+, prilej cu care elevii noștri merg în schimb de experienţă la alte școli din Europa și leagă prietenii cu alți elevi, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare în limba engleză și în alte limbi europene. Şcoala a primit acreditare Erasmus pentru următorii 5 ani, timp în care vom continua să desfăşurăm astfel de proiecte.
 • Copiii și personalul școlii sunt protejați de sistem de alarmă la efracție, camere video de supraveghere, intrare pe bază de cartelă, după primirea elevilor, la începutul programului.

    Mai multe imagini și date despre activitățile școlii, despre concursuri, proiecte și activități artistice, puteți afla de pe pagina web a școlii, la adresa:www.gimnaziulciresarii.ro 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Clasele pregătitoare își desfășoară activitatea în două săli de clasă special amenajate în acest scop, săli care conțin întregul mobilier destinat acestei categorii de vârstă precum și materialele didactice aferente. Vă oferim mai jos imagini din aceste săli de clasă, din activitatea copiilor, din manualele după care învață.   INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIERE   PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023, ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CIREȘARII” VA AVEA, CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE APROBAT, DOUĂ CLASE PREGĂTITOARE, ÎNSUMÂND UN NUMĂR DE 44 DE ELEVI. ÎN BAZA DATELOR CULESE DIN GRĂDINIȚE ȘI A STATISTICII REFERITOARE LA ANII ANTERIORI, LOCURILE SUNT REPARTIZATE ASTFEL:

 • 22 DE LOCURI PENTRU COPIII CARE AU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII
 • 22 LOCURI PENTRU COPIII DIN ALTE CIRCUMSCRIPȚII

PENTRU PĂRINȚII CARE DORESC SĂ AFLE MAI MULTE INFORMAȚII REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE ȘI PROGRAMELE PE CARE LE OFERĂ ȘCOALA NOASTRĂ:

 • VOM FI PREZENȚI LA ȘEDINȚELE ONLINE ORGANIZATE DE GRĂDINIȚELE DIN ZONĂ.
 • VOM AFIȘA TOATE INFORMAȚIILE NECESARE LA AVIZIER, PE PAGINA WEB A ȘCOLII, LA ADRESA gimnaziulciresarii.ro ŞI PE PAGINA DE FACEBOOK „ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞARII OFICIAL”
 • VĂ VOM RĂSPUNDE MAILURILOR PE ADRESA DE E-MAIL A ȘCOLII: medias_scnr3@yahoo.com

  COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE LA ȘCOALĂ, ONLINE SAU LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE, VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 11 APRILIE – 10 MAI 2022, ÎN INTERVALUL ORAR 8.00 – 18.00, DE LUNI PÂNĂ JOI ȘI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00 – 17.00, VINERI. PENTRU CA ACTIVITATEA DE ÎNSCRIERE SĂ AIBĂ LOC ÎN CONDIŢII DECENTE ŞI SĂ FIE EFICIENTĂ, ATÂT PENTRU PĂRINŢI, CÂ ŞI PENTRU COMISIA DE ÎNSCRIERE, VĂ RUGĂM SĂ SOLICITAȚI, TELEFONIC SAU PE MAIL, O PROGRAMARE PENTRU ÎNSCRIERE.

 • VĂ VOM OFERI INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ŞI/SAU PROGRAMĂRI PENTRU ÎNSCRIERE LA TELEFON 0269836755 SAU 0746074683.

PRECIZĂM FAPTUL CĂ PROGRAMAREA LA ÎNSCRIERE NU CERTIFICĂ ADMITEREA COPILULUI ÎN CLASA PREGĂTITOARE! PENTRU ACEST LUCRU TREBUIE URMATĂ PROCEDURA DE ÎNSCRIERE, DE ADMITERE ŞI, APOI, DE REPARTIZARE ÎN CLASE. MENȚIONĂM CĂ, ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE TRIMITEȚI PE MAIL FIȘA DE ÎNSCRIERE, CEEA CE ESTE FOARTE BINE, TREBUIE, TOTUȘI, SĂ VENIȚI O DATĂ LA ȘCOALĂ, CÂND SUNTEȚI PROGRAMAT, PENTRU A SEMNA FIȘA ȘI A ADUCE DOCUMENTELE NECESARE. POT VENI LA ÎNSCRIERE, ÎNCĂ DIN PRIMA ETAPĂ, TOȚI COPIII CARE DORESC SĂ FIE ELEVI AI ȘCOLII ”CIREȘARII”, INDIFERENT DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ.   La înscriere, părinții vor avea asupra lor:

 1. Cartea de identitate, doar a părintelui care face înscrierea, în original și copie xerox
 2. Certificatul de naștere al copilului, în original și copie xerox
 3. Pentru copiii care nu locuiesc în circumscripția Școlii Gimnaziale “Cireșarii”, părinții vor avea asupra lor și documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite conform metodologiei şi afişate în locurile menţionate mai sus.
 4. În cazul în care este necesară evaluarea psiho-somatică a copilului, părinții vor prezenta la înscriere și fișa de evaluare psihosomatică.

  Metodologie și calendar 2022: Metodologie   

 

Evaluare psiho-somatică

  Alte informații    

 

  VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!    

 

  TELVERDE 0 800 816 269 - Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2022   Vă rugăm, nu apelaţi la TELVERDE decât dacă nu puteţi soluţiona aspectele legate de înscriere cu comisia de înscriere din şcoală sau cu conducerea şcolii! Acolo se sună pentru rezolvarea situaţiilor problemă din tot judeţul ori noi încercăm să avem o comunicare deschisă cu dvs pentru a nu se ajunge la situaţii-problemă.