Home > Olimpiade şi concursuri > Matematică (rezultate deosebite)

MOTTO:
”Obiectul matematicii este atât de serios încât este util să nu pierdem ocazia pentru al face puţin mai distractiv”
Blaise Pascal

 

Participarea cu succes la concursurile şcolare de matematică:examene de admitere, capacitate, olimpiade şcolare, “petroliada”, cangurul mathematic, concursul ”Liana Miulescu” şi mai recent tezele unice ne îndreptaţeşte să spunem că elevii noştri sunt interesaţi şi dornici de a învaţa matematică. De aceea facem tot posibilul ca pregătirea lor la matematică să fie una deosebită, temeinică şi riguros făcută.

Pentru a face din matematică un obiect plăcut şi accesibil folosim metode şi mijloace moderne în predarea şi fixarea cunoştinţelor matematice.

Pregătirea elevilor se face şi în afara orelor de curs prin ore de meditaţii în funcţie de necesităţile eleviilor.

Atracţia şi dorinţa eleviilor pentru a învaţa matematică se observă şi din opţiunea majorităţii claselor şcolii noastre pentru alegerea opţionalului la matematică.

De aceea în alegerea opţionalului au fost implicaţi şi părinţii, iar continuturile învaţăturii au fost stabilite în funcţie de aptitudinile si interesele eleviilor.

Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru început.

De asemenea scopul opţionalului este de a dezvolta la elevi gândirea matematică, logica şi de a-i pregăti pentru viaţă.

Rezultatele tezelor unice din semestrul I la matematică au fost foarte bune situându-ne peste media pe judeţ si printre primele şcoli din oraş atât la clasa a VII-a cât şi la clasa a VIII-a

Astfel la clasele a VII-a am avut un procent de promovabilitate de 86,89%, iar pe judeţ fiind de 68,37% iar la clasa a VIII-a un procent de promovabilitate de 98,33%, iar pe judeţ fiind de 74,83%.

Nu vreau să închei fără a menţiona câtiva dintre elevii şcolii cu rezultate bune la matematică:

CLASA a VIII-a:

 • Cântec Diana(cls. a VIII-a A)
 • Ganea Alexandru(cls. a VIII-a A)
 • Herciu Lucian (cls. a VIII-a A)
 • Lazăr Roxana(cls. a VIII-a B)
 • Man Andrei(cls. a VIII-a B)
 • Oroian Dan(cls. a VIII-a B)
 • Palfi Bogdan (cls. a VIII-a A)
 • Rusu Gabriela(cls. a VIII-a A)
 • Vanea Claudia(cls. a VIII-a B)

CLASA a VII-a:

 • Barabaş Răzvan(cls. a VII-a C)
 • Cismaş Ligia(cls. a VII-a A)
 • Irimie Paul(cls. a VII-a C)
 • Lascu Oana(cls. a VII-a C)
 • Moldovan Cosmin(cls. a VII-a A)
 • Petrean Miriam(cls. a VII-a C)
 • Rus Ioan Ovidiu(cls. a VII-a A)

CLASA a VI-a:

 • Boian Cristian(cls. a VI-a A)
 • Dani Alexandra(cls. a VI-a A)
 • Deliman Antoniu(cls. a VI-a C)
 • Tărâţă Bogdan(cls. a VI-a C)

 

CLASA a V-a:

 • Bogdan Teodora(cls. a V-a A)
 • Boian Andrei(cls. a V-a B)
 • Bologa Valentin(cls. a V-a A)
 • Suciu Ovidiu(cls. a V-a C)
 • Şerban Ioana(cls. a V-a C)
 • Terzia Bogdan(cls. a V-a B)
 • Todoran Călin(cls. a V-a B)