Home >> Plan de promovare a imaginii şcolii
Plan de promovare a imaginii şcolii pe anul şcolar 2009-2010

Nr. crt.

Activitate

Termen

Responsabil(i)

1.

Editarea unei pagini web a scolii

Octombrie

prof. Berger Denis

Director

2.

Monitorizarea purtării uniformei de către elevii şcolii

Permanent

Director

Diriginţii

3.

Eliberarea de legitimaţii pentru personalul şcolii venit in acest an scolar

Octombrie 2009

Administrator

4.

Şedinţe cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor

Semestrial

Director

C.A.

5.

Bannere pentru activităţile şcolii care implică comunitatea

Când este cazul

Consilier educativ

6.

Activităţi educative şi de O.Ş.P. desfăşurate in C.D.I.

Conform unui plan

Comisia OŞP

7.

Activităţi cultural artistice prezentate la diverse instituţii şi agenţi economici cu ocazia unor sărbători

Când este cazul

Diriginti

Invatatori

8.

Cercuri de desen şi muzică instrumentală

Saptamanal

Înv. Borza Viorel

Prof. Ciobanu Marius

9.

Ambientarea spaţiului şcolii, modernizarea şi/sau personalizarea spaţiilor din şcoală

Permanent

Director

Consiliul de administraţie

10.

Întărirea legăturilor cu media locală

Permanent

Director

11.

Menţinerea unei legături permanente cu grădiniţele pentru promovarea ofertei şcolii

Permanent

Învăţătorii

12.

Organizarea celei de-a doua editii a festivalului local „Talentat la superlativ”

Mai

Director

Consilier educativ

13.

Popularizarea ofertei scolii pentru anul scolar 2010-2011

Semestrul II

Director

Consilier educativ

Invatatori

14.

Organizarea celei de-a doua editii a „Zilei scolii”

1 Iunie

Director

Consiliul de administratie